สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 15% เมื่อซื้อครบ 800 บาท
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซื้อครบ 600 บาท
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019