บีเวลล์ ฟู้ดมอลล์ โรงพยาบาลจุฬาฯ

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับบัตรรับประทานอาหาร มูลค่า 100 บาท

TruePoint
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 19 ทรูพอยท์ แลกรับน้ำดื่ม 1 ขวด

TruePoint
รับสิทธิ์