ข้อมูลร้าน บี-บาร์ มิลค์คาเฟ่

ข้อมูลร้าน บี-บาร์ มิลค์คาเฟ่

208 ถนน ราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700