ข้อมูลร้าน บุญเรือนกาแฟโบราณ

ข้อมูลร้าน บุญเรือนกาแฟโบราณ

261 ม.7 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110