ข้อมูลร้าน บุฟเฟ่ต์ขนมจีน (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน บุฟเฟ่ต์ขนมจีน (จ.ขอนแก่น)

ซอยหลัง มข. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-839010411