ข้อมูลร้าน บ้านชานมไข่มุก (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน บ้านชานมไข่มุก (จ.ขอนแก่น)

61/3 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-910584994