ข้อมูลร้าน บ้านตาอึ่งอาหารตามสั่ง

ข้อมูลร้าน บ้านตาอึ่งอาหารตามสั่ง

19 ม.1 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110