ข้อมูลร้าน บ้านถั่วปั่น (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน บ้านถั่วปั่น (จ.เพชรบุรี)

ตลาดปีนัง ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-992612718