บ๊าวซ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 30% สำหรับการเล่น 2 ชั่วโมง + ฟรี Wristband
ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2019
ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 30% สำหรับการเล่น 2 ชั่วโมง
ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2019

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 30% สำหรับการเล่น 2 ชั่วโมง + ฟรี Wristband
ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2019
ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 30% สำหรับการเล่น 2 ชั่วโมง
ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2019