ข้อมูลร้าน ปฏิมาพร (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน ปฏิมาพร (จ.พระนครศรีอยุธยา)

3 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

66-889699015