ข้อมูลร้าน ปลาหมึกย่างหน้าโลตัส (จ.ตาก)

ข้อมูลร้าน ปลาหมึกย่างหน้าโลตัส (จ.ตาก)

42/12 ม.14 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120

66-839520214