ข้อมูลร้าน ปลาหมึกย่าง

ข้อมูลร้าน ปลาหมึกย่าง

76 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000