ข้อมูลร้าน ปลาเห็ดย่าง อุ๊ยเสี่ยวป้อ (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ปลาเห็ดย่าง อุ๊ยเสี่ยวป้อ (จ.นครสวรรค์)

35/5 ม.3 ต.บึงเสนาท อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

66-820597461