ข้อมูลร้าน ปังปอนด์เมี่ยงปลาเผา

ข้อมูลร้าน ปังปอนด์เมี่ยงปลาเผา

77 ม.10 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000