ข้อมูลร้าน ปังฮอกไกโด (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ปังฮอกไกโด (จ.สงขลา)

103/19 ซ.กัลยาเทพ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

064-0499990