ข้อมูลร้าน ปัทมา มะม่วงน้ำปลาหวาน (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน ปัทมา มะม่วงน้ำปลาหวาน (จ.ปทุมธานี)

34/268 ม.1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

66-855067952