ข้อมูลร้าน @ป้อมเพชร cafe (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน @ป้อมเพชร cafe (จ.พระนครศรีอยุธยา)

19/8 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

66-863444449