ข้อมูลร้าน ป้าชะแล ขนมบ้าบิ่น ขนมวง ขนมไข่สวรรค์

ข้อมูลร้าน ป้าชะแล ขนมบ้าบิ่น ขนมวง ขนมไข่สวรรค์

192ม.1 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000