ข้อมูลร้าน ป้าติ๋มไก่ทอด

ข้อมูลร้าน ป้าติ๋มไก่ทอด

30ม.1 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190