ข้อมูลร้าน ป้านงค์ลาบยโส (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน ป้านงค์ลาบยโส (จ.ปทุมธานี)

รังสิต-ปทุมธานี 72/14 ม.6 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

66-646470489