ข้อมูลร้าน ป้าพร ไก่ทอด ลูกชิ้นทอด

ข้อมูลร้าน ป้าพร ไก่ทอด ลูกชิ้นทอด

73/2 ม.4 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000