ข้อมูลร้าน ป้าย ๔๕ (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน ป้าย ๔๕ (จ.พิจิตร)

93 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190

66-992935517