ข้อมูลร้าน ป้าละมัย ก๋วยเตี๋ยว ไก่ย่าง (จ.ตาก)

ข้อมูลร้าน ป้าละมัย ก๋วยเตี๋ยว ไก่ย่าง (จ.ตาก)

70 ม. 10 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120

66-862084482