ข้อมูลร้าน ป้าหนูไส้กรอกย่าง

ข้อมูลร้าน ป้าหนูไส้กรอกย่าง

78/3 ม.4 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000