ข้อมูลร้าน ป้าหล้าก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น (จ.ตาก)

ข้อมูลร้าน ป้าหล้าก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น (จ.ตาก)

38 ม.7 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130

66-869307072