ข้อมูลร้าน ป้าอี๊ดอาหารตามสั่ง (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน ป้าอี๊ดอาหารตามสั่ง (จ.พระนครศรีอยุธยา)

1/1 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

66-625474529