ข้อมูลร้าน ป้าเต็น พวงมาลัย (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ป้าเต็น พวงมาลัย (จ.นครสวรรค์)

373 ม.6 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

66-862135334