ข้อมูลร้าน ป้าเล็ก ผัดไทยหอยทอด

ข้อมูลร้าน ป้าเล็ก ผัดไทยหอยทอด

หน้าวัดดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210