ข้อมูลร้าน ป้าแต้วกล้วยทอด (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน ป้าแต้วกล้วยทอด (จ.นครราชสีมา)

160/1 ม.7 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320

66-631508433