ข้อมูลร้าน ป๋องแป๋ง บัวลอยไข่หวาน ไข่เค็ม (จ.ปทุมธานี)

ข้อมูลร้าน ป๋องแป๋ง บัวลอยไข่หวาน ไข่เค็ม (จ.ปทุมธานี)

14/14 ม.4 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

66-902504878