ข้อมูลร้าน ป. ลาบ ก้อย (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน ป. ลาบ ก้อย (จ.ขอนแก่น)

67/21 หมู่ 21 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-956090305