ข้อมูลร้าน ผัดไทยคุณแม่

ข้อมูลร้าน ผัดไทยคุณแม่

ลาดพร้าววังหิน 44 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230