ข้อมูลร้าน ผัดไทยโบราณ น้องฟิวส์

ข้อมูลร้าน ผัดไทยโบราณ น้องฟิวส์

ล๊อค 10 ตลาดประชารัฐ ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000