ข้อมูลร้าน ผัดไทหน้ามอ เจ้าเก่า

ข้อมูลร้าน ผัดไทหน้ามอ เจ้าเก่า

32/2 ม.2 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250