ข้อมูลร้าน พจน์สื่อสาร (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน พจน์สื่อสาร (จ.ขอนแก่น)

58/34 ซอยกังสดาล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-639707033