ข้อมูลร้าน พริกแกงโบราณตลาดไข่ท่าโพธิ์

ข้อมูลร้าน พริกแกงโบราณตลาดไข่ท่าโพธิ์

44/1 ม.9 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190