ข้อมูลร้าน พลอยเล็บสวย (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน พลอยเล็บสวย (จ.เชียงราย)

15/2 ม.5 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230

66-931329671