ข้อมูลร้าน พลอย กับข้าวรสเด็ด

ข้อมูลร้าน พลอย กับข้าวรสเด็ด

12/1 ม.10 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140