ข้อมูลร้าน พัทยา ไก่ย่างวิเชียรบุรี (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน พัทยา ไก่ย่างวิเชียรบุรี (จ.นครราชสีมา)

82/4 ม.5 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

66-892852351