ข้อมูลร้าน พีช เบเกอรี่ (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน พีช เบเกอรี่ (จ.สงขลา)

40/2 ซ.12 กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-954404165