ข้อมูลร้าน พี่ตู่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน พี่ตู่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ (จ.นครสวรรค์)

194/18 ม.1 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

66-884207705