ข้อมูลร้าน พี่นิ่ม (จ.ตาก)

ข้อมูลร้าน พี่นิ่ม (จ.ตาก)

19/1 ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000

66-649635942