ข้อมูลร้าน พี่น้อย ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน พี่น้อย ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด (จ.เชียงราย)

ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่น้อยรสเด็ดขนส่งเชียงราย2 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

66-855484099