ข้อมูลร้าน พี่พร (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน พี่พร (จ.ชลบุรี)

14/70 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

66-811680992