ข้อมูลร้าน พี่รัตน์ สับปะรด ปัตตาเวีย (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน พี่รัตน์ สับปะรด ปัตตาเวีย (จ.นครสวรรค์)

281 ม.8 ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

66-627438703