ข้อมูลร้าน พี่รุ่ง คอฟฟี่ (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน พี่รุ่ง คอฟฟี่ (จ.นครสวรรค์)

99 ม.1 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

66-890186369