พี่หญิง ตามสั่ง (จ.สมุทรปราการ)

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฟรี ไข่ดาว 1 ฟอง มูลค่า 5 บาท เมื่อสั่งเมนูกระเพราพิเศษจานที่ 2

True Customer
รับสิทธิ์