ข้อมูลร้าน พี่อ้อย ลูกชิ้นทอด

ข้อมูลร้าน พี่อ้อย ลูกชิ้นทอด

919/87 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000