ข้อมูลร้าน พี่อ๊อกน้ำผลไม้ปั่น

ข้อมูลร้าน พี่อ๊อกน้ำผลไม้ปั่น

ตลาดราชพฤกษ์ ถนนคนเดิน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000