ข้อมูลร้าน พี่เก๋ ยำแซ่บ (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน พี่เก๋ ยำแซ่บ (จ.นครสวรรค์)

94 ม.3 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

66-841538911